در زمان مناسب حریق را مهار کنید

در دسترس بودن تجهیزات اطفاء حریق مانند کپسول های آتش نشانی در مهار به موقع آتش سوزی به شما کمک خواهد کرد.

سیستم های اعلام حریق

انواع سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر
انواع حسگر (دتکتور) و شاسی اعلام حریق

اطلاعات بیشتر

سیستم های اطفاء حریق

انواع کپسول های آتش نشانی، تجهیزات آتش نشانی، لباس و تجهیزات ایمنی انواع تابلوهای نورتاب (شب نما)

اطلاعات بیشتر

شارژ انواع خاموش کننده ها

شارژ و تعمیرات انواع خاموش کننده های دستی و اتوماتیک در سایزهای مختلف

اطلاعات بیشتر