محصولات

عرضه کننده انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات ایمنی آتش نشانی

سیستم های اعلام حریق

سیستم اعلام حریق متعارف (کانونشنال)

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر (addressable)

حسگر و آشکار ساز (دتکتور)

شاسی اعلام حریق

آژیر و هشدار دهنده

حسگر (دتکتور) گاز

سیستم تلفن کننده

سیستم های اطفاء حریق

خاموش کننده دستی

خاموش کننده اتوماتیک

انواع کف آتش نشانی

اسپرینکلر

کپسول سقفی

سیستم اتوماتیک گاز کربنیک (CO2)

انواع خاموش کننده ها

کپسول آتش نشانی پودر و گاز

کپسول آتش نشانی گاز کربنیک (CO2)

کپسول آتش نشانی آب و کف

کپسول آتش نشانی بیورسال

کپسول آتش نشانی آیروسل

انواع کف آتش نشانی (کف پروتئینه، کف فلو پروتئینه، AFF3)

انواع پودر آتش نشانی (دو مرحله ای، سوپر فلوجین، پایه بی کربنات پتاسیم، سه مرحله ای)

تجهیزات جانبی خاموش کننده ها (مانومتر، شیر، شلنگ، واشر)

تجهیزات آتش نشانی

انواع پمپ، الکترو پمپ و اتصالات آتش نشانی

انواع پمپ و الکترو پمپ

کوپلینگ

نازل

هیدرانت

شیرآلات آتش نشانی

انواع شیرهای ایستاده

انواع شلینگ آتش نشانی

شیرهای پنوماتیک

جعبه آتش نشانی (فایر باکس)

قرقره آتش نشانی (فایر هوزریل)

لباس و تجهیزات ایمنی

چراغ گردون

چراغ چشمک زن

چراغ های یکسره

علائم هشدار دهنده

لباس کار

لباس آتش نشان

لباس نسوز، لباس و دستکش ضد اسید

انواع دستکش ، چکمه و کلاه ایمنی

علائم آتش نشانی

انواع تابلوهای نورتاب (شب نما)

نشانگر خروج اضطراری

نشانگر طبقات

نشانگر  پله

نشانگر کپسول