مطالب مفید و کاربردی

انواع خاموش کننده ها (کپسول های آتش نشانی)

یک کپسول اطفاء حریق ابزاری است که برای کنترل یا مهار آتش سوزی های کوچک در مواقع اضطراری استفاده می‌شود. باید به این نکته حتماً توجه داشت که استفاده از کپسول اطفاء حریق برای خاموش کردن آتش سوزی‌های بزرگ و غیر قابل مهار مطلوب نیست و ممکن است حتی جان استفاده کننده را نیز به خطر بیندازد.

تاریخچه کپسول های آتش نشانی

باور کنید یا نه، کپسول های اطفاء حریق نه تنها بخش مهمی از ایمنی روزمره ما هستند، بلکه بخش مهمی از تاریخ و تمدن ما نیز به شمار می‌آیند. در اینجا بطور مختصر به ذکر تاریخچه ای از این مخزن های قرمز رنگ که هر روز آنها را در محیط خانه و کار می‌بینیم، می‌پردازیم.