این نوع خاموش کننده‌ها برای جلوگیری از آتش سوزی‌های گسترده ناشی از مواد قابل احتراق معمولی مانند (کاغذ، پلاستیک و لاستیک) و هم چنین سایر اشیاء جامد مانند چوب که در آن آتش عمیق و پنهان در داخل اشیاء تا مدت‌ها باقی می‌ماند و به احتمال زیاد با افزایش درجه حرارت دوباره منجر به ایجاد آتش سوزی می‌شود، بسیار مناسب هستند.