کپسول آتش نشانی پودری

کپسول آتش نشانی مخصوص خودرو

طبق آمارهای موجود در خودروهایی که از سال 2000 میلادی به بعد تولید شده‌اند، آتش سوزی‌های بزرگتر و با دمای بالاتر اتفاق افتاده است. لذا این نکته بسیار حائز اهمیت است که شما همیشه یک کسپول آتش نشانی مناسب در خودروی خود همراه داشته باشید زیرا هیچ گاه نمی‌دانید که کی به آن احتیاج پیدا خواهید کرد.

کپسول آتش نشانی پودری (پودر و گاز)

یک کپسول آتش نشانی ابزاری مناسب و حفاظتی در برابر آتش سوزی است که برای خاموش کردن یا کنترل آتش سوزی های کوچک و ناگهانی اغلب در شرایط اضطراری استفاده می‌شود. به طور معمول، یک کپسول آتش نشانی شامل یک مخزن استوانه‌ای ایستاده حاوی عامل شیمیائی است که می‌تواند برای خاموش کردن و خفه کردن آتش تخلیه شود. همچنین کپسول های آتش نشانی تولید شده با مخازن فشار غیر استوانه‌ای نیز وجود دارد که کمتر رایج هستند.